Vis emner under Forside

På Lundagerskolen kan du som studerende få mulighed for at løse fysioterapeutiske opgaver indenfor undervisningsrelateret fysioterapi efter folkeskoleloven.
Dette omhandler bl.a.:

• Individuel træning/indsats til børn fra 0. til 9. klasse
• Holdtræning med en mindre gruppe elever
• Tværfagligt samarbejde / formidling til andre faggrupper

På Lundagerskolen er fysioterapeuternes vigtigste opgave er at få sin faglighed koblet på funktionelle opgaver, som giver mening for eleven og dennes omgivelser.

Vi modtager 2 studerende ad gangen, og vi har studerende i både 1. og 12 modul:

I modul 1 (2 dage): 
Der er fokus på observation af den fysioterapeutiske profession. De studerende vil følge arbejdspladsens fysioterapeuter i deres hverdag - eksempelvis individuel træning, holdtræning, tværfagligt samarbejde el.lign. Der er tid til både observation og efterfølgende snak om arbejdet som fysioterapeut på ”et anderledes sted”. 

I modul 12 (10 uger): 
Der er fokus på rollen som professionel problemløser og behandler. De studerende vil arbejde med børn både på hold og i individuelle forløb. Der arbejdes med anamneseoptag, undersøgelse og interventioner ud fra fysioterapeutisk klinisk ræsonneringsmodel.
De studerende kommer selv til at stå for at planlægge, undersøge, ræsonnere, iværksætte, udføre og evaluere en målrettet intervention. Målgruppen er børn med generelle indlæringsvanskeligheder ofte kombineret med specifikke vanskeligheder. Børnene har derfor ofte komplekse problemstillinger, hvilket stiller store krav til fysioterapeutisk ræsonnering, prioritering, tværfaglighed, innovation og pædagogisk indsats.

Kontakt til de kliniske undervisere:
Klinisk underviser i fysioterapi, Annette Lyngby – anly@horsens.dk, tlf. 7629 4600
Klinisk underviser i fysioterapi, Line Pinborg – lip@horsens.dk, tlf. 7629 4600

Læs mere på Lundagerskolens hjemmeside:
http://www.lundagerskolen.skoleintra.dk

Link til beskrivelse af det kliniske undervisningssted på VIA University studienet (kræver login):
https://studienet.via.dk/projects/1493/Beskrivelser/Forms/AllItems.aspx

 


Indholdsansvarlig Linda Barrit Halkjær, sslba@horsens.dk