Vis emner under Forside
Tilbud til folkeskolerne i Horsens Kommune
- i forhold til folkeskolernes ældste elever med adfærd, kontakt og trivselsproblemer.

Ungdomsskolens AKT-team er udviklet i et samarbejde mellem folkeskolerne, PPR og Bakkeskolens AKT-team.

Formålet er:
- at understøtte folkeskolernes rummelighed.
- at etablere kontakt til drop-outs fra kommunens folkeskoler.
- at understøtte indsatsen vedrørende vold i skolen, så bortviste elever tilbydes et forløb i direkte forlængelse af episoden.
- at tilbyde mulighed for netværksdannelse på mange niveauer.

• Forældreindsats – den svære samtale, forældregrupper på den enkelte skole, forældregrupper på tværs af distrikter.

• Ungeinitiativer på tværs evt. sammen med SSP

• Igangsættelse af initiativer sammen med andre medarbejdergrupper – BFR, UU, Ungdomsuddannelserne m.fl.

• Igangsættelse af kurser gennem fritidsundervisningen.

Hvad kan vi tilbyde?
• Akut udrykning ved konflikter o.l.
• Problemafklaring
• Observationer af relationer i ungegrupper eller mellem unge og voksne.
• Pædagogisk sparring af lærere/team
• Tidsbegrænsede kurser for unge
Eksempelvis….
- unge, der konstant kommer i konflikt med andre unge eller de voksne.
- grupper af unge, der har valgt en adfærd, som truer fællesskabet.
- unge, der har svært ved at tilpasse sig skolens normer og krav.
- unge, hvis familiemæssige situation gør det vanskeligt at fungere i skolen.
- unge, der pludselig udviser påfaldende anderledes adfærd.
- problemstillinger i en gruppe unge, som kræver speciel involvering af forældregruppe.
eller
- et team, der er løbet tør for gode ideer.
- pædagogisk sparring i forhold til problemstillinger.
- den vanskelige forældresamtale og samarbejde.
eller
- tidsbegrænsede kurser/undervisningsforløb med eleverne i konflikthåndtering, NY START,
assertiv kommunikation, sociale spilleregler m.m., hvor læreren er observatør og medspiller.

Hvordan kommer du i kontakt med AKT-team?
Efter aftale med skolens ledelse rettes der henvendelse til Ungdomsskolens AKT-team pr. telefon eller mail.
Nina Nielsen, Afdelingsleder, tlf. 2261 7307
Mail: bunn@horsens.dk

Ida-Lis Tillisch, AKT-koordinator, tlf. 3067 4094
Mail: built@horsens.dk

Ungdomsskolens kontor, tlf. 7629 1530
Hvis Ungdomsskolens AKT-team vurderer, at det er muligt, at hjælpe med at løse opgaven, aftales hurtigt et møde med den/de involverede lærere, så opgaven defineres og afklares i forhold til:
• Forventninger
• Mål
• Tidsramme

Hvad der for én kan være en ubetydelig hændelse kan for en anden være dybt alvorligt. Derfor er ingen problemstilling for lille at henvende sig med.


Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk