Vis emner under Forside

 

SSP - forebyggelse og indsats
SSP betyder samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi. I Horsens Kommune er SSP-indsatsen blevet forankret i Ungdomsskolen, hvor SSP-koordinatoren fungerer som afdelingsleder for området forebyggelse og indsats.

Målsætning for SSP-samarbejdet i Horsens Kommune
Den overordnede målsætning for SSP-samarbejdet er at forebygge, at kriminalitet og misbrug af rusmidler opstår og udvikler sig blandt børn og unge i Horsens Kommune. Det sker bl.a. ved at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der udøver en kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag og som samtidig kan opfange faresignaler og tendenser i kriminaliteten og børns og unges levevilkår tidligt nok til, at der kan gøres en indsats.

Indsatsen udformes hvert år i en konkret handlingsplan for den kriminalpræventive indsats i kommunen.

Street Team
En vigtig del af den udførende, eksekutive indsats udføres af Street Team. Dette er Horsens Kommunes team, rettet mod marginaliserede unge, som har ringe eller kun lidt kontakt med andre dele af det kommunale apparat.

Du kan læse mere om Horsens Kommunes Street Team og finde kontaktoplysning på medarbejderne på Ungdomsskolens hjemmeside, under punktet ”Street Team”.


For yderligere oplysninger kontakt

Horsens Ungdomsskole
Falstersgade 24
8700 Horsens
Tlf.: 76 29 15 30
E-mail: ungdomsskolen@horsens.dk
www.unghorsens.dk
Indholdsansvarlig Helle Andreasen , hea@horsens.dk