Vis emner under Forside
Foto: Sejlbåde i havnen Fotograf: Horsens Kommune

Planstrategien er Byrådets strategi for, hvordan vi i den kommende planperiode kan arbejde videre med at skabe vækst og udvikling og dermed indfri visionen for Horsens Kommune.

Planstrategien danner rammen for revision af Kommuneplanen og opstiller samtidig pejlemærker for, hvordan Byrådet vil arbejde med virkeliggørelse af visionen for Horsens Kommune i andre relevante sammenhænge.

Strategien indeholder en række initiativer, som forudsætter, at andre aktører end kommunen spiller med, f.eks. virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger, interesseorganisationer m.fl. Det kræver et fortsat samspil med centrale aktører i lokalsamfundet.

Planstrategien blev vedtaget i Byrådet den 27. oktober 2015, hvorefter den var fremlagt fra den 3. november 2015 til den 5. januar 2016. På baggrund af de indkomne ideer og forslag besluttede Byrådet at tilføje enkelte rettelser til strategien og vedtog derefter den tilrettede strategi den 23. februar 2016. Planstrategi 2015 er offentlig bekendtgjort den 9. marts 2016.

Se strategien her.


 
Indholdsansvarlig Gitte Schultz Sprogø, tegss@horsens.dk