Vis emner under Forside

I Horsens Kommune ønsker vi, at der i vore vandløb og søer samt i fjorden er et varieret plante- og dyreliv. Det sikrer vi ved, at der til afledning af spildevand stilles en række rensekrav. Derudover gøres der en særlig indsats for de recipienter, hvor der udledes til og hvor målsætningen ikke er opfyldt. Dette gælder især for ejendomme i det åbne land.

Afledning af spildevandet fra en ejendom eller en virksomhed i byzone løber oftest til et renseanlæg. Ejendomme og virksomheder i det åbne land, har bundfældningstanke og oftest et privat renseanlæg.

Ansøgning til de forskellige anlægstyper findes gennem Byg & Miljø.


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk