Vis emner under Forside
Nedsivning af regnvand skal ses som et alternativ eller supplement til den traditionelle kloakering. Miljømæssigt kan det være en fordel at nedsive regnvand hvis jordbundsforholdene er egnet til det. Belastningen på kloakker og vandløb reduceres og grundvandsdannelsen øges. Desuden kan der i et vist omfang ske en rensning af regnvandets indhold af forurenende og miljøfremmede stoffer under nedsivningen. Nedsivning af regnvand kan blandt andet ske via en faskine eller et regnbed. For nærmere beskrivelse se under LAR-løsninger. 

Regler for nedsivning af regnvand på egen grund

Som grundejer skal du være opmærksom på de gældende regler og dit ansvar i forbindelse med nedsivning af tag- og overflade vand på egen grund. 

• Grundejeren må ikke selv foretage til - og frakoblinger til forsyningens kloaksystem, herunder afpropninger og andre omlægninger – dette skal udføres af en autoriseret kloakmester.

• Grundejeren må selv udføre arbejdet med faskiner og tilhørende ledninger, når det drejer sig om faskiner til parcelhuse, garager/carporte og overdækkede terrasser/udestuer. Det kan dog anbefales at kontakte en kloakmester, som kan rådgive om faskinens dimensionering og placering samt udarbejdelse af lednings- og oversigtsplaner.

• Grundejer har det fulde ansvar for at faskinen/anlægget dimensioneres korrekt og udføres efter gældende regler samt ansvaret for vedligeholdelsen.

• Grundejer skal sikre at alt tag- og overfladevand holdes på egen grund og at der ikke opstår overfladegener eller gener i øvrigt for naboer, som følge af faskinen.

• Brug af pesticider og vejsalt kan forurene grundvandet, og bør derfor undgås. Det gælder både i haven og på arealer, hvor vandet opsamles og ledes til nedsivningsanlæg. Der bør heller ikke anvendes midler til bekæmpelse af mos på tage, hvorfra vandet ledes til nedsivning.

Link til retningslinjer

Tilladelse til nedsivning skal søges og godkendes inden arbejdet påbegyndes.

Link til ansøgningSe også

Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk