Vis emner under Forside

Ansøgning om kørekort afleveres til BorgerService.

Ansøgningen kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor i Danmark ansøgeren har bopæl.

Kørekort kan kun udstedes til personer, der har sædvanlig bopæl i Danmark.

 

Al henvendelse vedrørende kørekort skal ske personligt hos BorgerService.

Du kan også henvende dig på Brædstrup Bibliotek. Se åbningstider her. 

Henvendelse vedrørende kørekort, der tages ved en kørelærer, sker dog via kørelæreren.

Alle ansøgninger om kørekort skal afleveres i borgerservice i en af landets kommuner

Læs på denne side om


Jeg har mistet mit kørekort - sådan ansøger jeg om et nyt

Mister du dit kørekort, skal du møde personligt op i borgerservice og at ansøge om et nyt. Du kan med fordel udfylde en del af ansøgningen digitalt og betale det nye kørekort via den digitale selvbetjeningsløsning før du møder op, hvis kommunen stiller en digital løsning til rådighed.

Det koster 280 kr. (2017).

Du kan få udstedt et nyt kørekort:

 • hvis du mister dit kørekort
 • hvis dit kørekort er meget slidt
 • hvis du mister dit kørekort, som er udstedt i et af de andre lande i EU eller EØS (Island, Liechtenstein og Norge)
 • hvis du skifter navn
 • hvis du ønsker et kørekort af kreditkorttypen.

Du skal være opmærksom på, at alle kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, er gyldige i højest 15 år afhængig af dit kørekorts kategori(er), din alder og dit helbred. Det gælder også dit nye kørekort - kaldet et duplikatkørekort.

Midlertidigt kørekort

Et midlertidigt kørekort er gratis, og du får det udleveret, når du fx har bestået din køreprøve.

Midlertidigt erstatningskørekort

Et midlertidigt erstatningskørekort koster 170 kr. (2017). Du kan få udstedt det midlertidige erstatningskørekort, hvis begge nedenstående betingelser er opfyldt:

 • dit duplikatkørekort ikke kan nå at blive udstedt, inden du skal bruge det
 • du skal køre bil i udlandet - bortset fra Finland, Island, Norge og Sverige, hvor det almindelige midlertidige kørekort også gælder.

Vær opmærksom på, at der kan være en ekspeditionstid på ca. 14 dage.

Hvor skal jeg henvende mig?

Hvis du har mistet kørekortet, skal du underskrive en erklæring under strafansvar. Finder du dit kørekort igen efter at have fået et duplikatkørekort, skal det oprindelige kørekort afleveres til kommunen.

Når du møder op i borgerservice skal du medbringe:

 • et fotografi
 • gyldigt pas
 • opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger.

Krav til foto i kørekortet

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

 • fotografiet skal være uden skader
 • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
 • hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
 • ansigtet skal være jævnt belyst
 • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
 • munden skal være lukket
 • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over en afgørelse, skal du sende din klage til den kommune, som har truffet afgørelsen. Kommunen videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen. Klagefristen er fire uger fra den dag, kommunens afgørelse er meddelt.

Huskeliste

Du skal henvende dig på kommunens borgerservice og medbringe:

 • et vellignende foto
 • identifikation.
 

Lovgivning

Lovgivning

I bekendtgørelsen om kørekort finder du en mere detaljeret beskrivelse af reglerne for at tage kørekort.

Indholdsansvarlig Flemming Hartmann, skfl@horsens.dk