Vis emner under Forside

Der kan søges om hjælp til dækning af rejseomkostninger og kost. Der skal med ansøgningen vedlægges samværsresolution/samværsaftale. Der skal vedlægges dokumentation for transportudgiften. 


Inden du ansøger skal  du læse vejledningen til ansøgning om enkeltydelser


Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Borgerservice, team 2.  
Indholdsansvarlig Flemming Hartmann, skfl@horsens.dk