Vis emner under Forside

Hvis du skal giftes med en person, der ikke er dansk statsborger, eller en person der ikke bor i Danmark, skal I også udfylde ægteskabserklæringen. 

Dette gør du/I digitalt med dit/jeres nem-id. Det kan godt lade sig gøre, hvis kun den ene part har nem-id. 

Der skal vedlægges nogle dokumenter på den af Jer, der ikke er dansk statsborger:  

  • Pas
  • Evt. visum/opholdstilladelse
  • Civilstandsattest fra alle de lande, han/hun har boet i efter sit fyldte 18 år
  • Dokumentation for nuværende adresse 
  • Hvis han/hun har været gift tidligere, vedlægges dokumentation for dette ægteskabs ophør, dvs. endelig skilsmissedom eller dødsattest.
  • Fødselsattest

Vigtigt: Se information vedrørende civilstandsattest m.m.

Ovenstående dokumenter kan I evt. først fremvise i kopi (gerne pr. mail til vielseskontoret), men skal senest 2 dage før vielsen fremvises i original eller bekræftet kopi.

Dokumenter, der er udstedt i et land udenfor Europa, Nordamerika, Australien eller New Zealand skal legaliseres. Kontakt eventuelt det pågældende lands Udenrigsministerium eller ambassade for nærmere info herom.

Dokumenterne skal være oversat af en autoriseret translatør til dansk, engelsk eller tysk (såfremt dokumenterne i forvejen ikke er udfærdiget på et af disse sprog), med undtagelse af de nordiske lande.

Dokumenterne må højst være 6 måneder gamle. 

§ 11b erklæring: Kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Hvis den ene af jer er registret med bopæl i Danmark (uafhængigt af statsborgerskab), og skal giftes med en person udenfor EU, skal I begge udfylde og afleverer § 11 erklæring.  

Vil du vide mere om § 11b erklæring?

Når vi har modtaget alle dokumenter, vil vi indenfor 2 uger opstarte sagen.

Sprog ved vielsen

Vielsen tilbydes på; dansk, engelsk eller tysk. Sprog udover disse kræver en autoriseret tolk.  Såfremt bare én af jer har bopæl i Danmark, afholder kommunen udgiften til tolken. Bor I begge i udlandet, skal I selv betale udgiften til dette.  

Navneændring

Ønsker I navneændring på bryllupsdagen? 
 
Navneændring i forbindelse med vielse er gratis. Navneændring foretages ikke automatisk. Hvis I ønsker navneændring, kan I læse mere om navneændring på bryllupsdagen her.  
 
Hvis du/ I ønsker navneændring, anbefaler vi, at der søges om navneændring samtidig med, at ægteskabserklæringen udfyldes, så det ikke glemmes. 
 
Efter registreringen af en eventuel navneændring, vil der efterfølgende blive sendt nye sundhedskort. 
 
Har I spørgsmål til navneændring, kan I kontakte jeres bopælssogn.    
 

Hvad koster det?

Det er gratis at blive gift, hvis bare én af jer har bopæl i Danmark. Bor I begge i udlandet, koster det 870 kroner at få lavet en prøvelsesattest, dette er uanset om I opfylder ægteskabsbetingelserne eller ej.


Hvis I vil vide mere

I kan læse mere om betingelser for at blive gift her.  
 
Lovgrundlag og vejledninger findes på Ankestyrelsens hjemmeside. 

 
Indholdsansvarlig Flemming Hartmann, skfl@horsens.dk