Vis emner under Forside

Har du brug for mere omfattende og massiv støtte, kan du visiteres til et et midlertidigt eller varigt botilbud. Det er din sagsbehandler der efter en vurdering af dit funktionsniveau, og støttebehov, indstiller til botilbud.

Læs mere om botilbud i Horsens Kommune.

 


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Download Adobe Reader
Tryk på ikonet for at hente Adobe Acrobat Reader hvis du ikke kan åbne publikationerne her på siden.  
Indholdsansvarlig Mette Møller Johannesen, mmjo@horsens.dk