Vis emner under Forside

Jævnaldrende mand i kørestol tanker brændstof på en rød bil. Handicapbil hvid.

Vurdering af støtte til handicapbil

Hvis du ansøger om en handicapbil, bliver din ansøgning vurderet ud fra dine helbredsmæssige forhold, dit funktionsniveau, din gangdistance og dit daglige kørselsbehov. Vi lægger også vægt på, om du skal bruge bilen i forbindelse med arbejde, uddannelse eller trivsel. Ved trivsel kræver støtte en mere nedsat funktionsevne end hvis det er arbejde eller uddannelse.

Vi vurderer også om dit transportbehov bedre kan dækkes af andre kørselsordninger som individuel handicapkørsel eller kollektive trafik.

Dine økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af bil eller for lånets størrelse. Men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale.

Hvis du opfylder betingelserne

Hvis du opfylder betingelserne for støtte, yder kommunen et lån, svarende til billigst egnede bil og/eller den nødvendige særlige indretning, således at bilen kan dække dit daglige kørselsbehov. Støtten til bil ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på 179.000 kr.(2016). Hvis din nedsatte funktionsevne gør, at det er nødvendigt at købe en større bil, end det almindelige lån dækker, kan du søge om et ekstra rente- og afdragsfrit tillægslån, som svarer til prisen på den dyrere bil.

Du kan endvidere søge om

  • fritagelse for betaling af vægtafgift, eller afgiftsfritagelse eller nedsættelse
  • fuld støtte til særlig indretning af bilen, det kan fx være til lift og sæde
  • tilskud til automatgear, der udgør kr. 24.899 kr. er betinget af, at bilen er under 1 år, og forsynet med indretningen fra fabrikken
  • tilskud til nødvendige indretninger, hvis politiet kræver det, eller det er nødvendigt pga helbredsforhold

Sådan søger du

Ansøgningen sendes til Handicap og Ældrerådgivningen. Ansøgningsskemaet findes her:
Ansøgningen sendes til rette sagsbehandler, som vil kontakte dig når sagsbehandlingen påbegyndes.


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Download Adobe Reader
Tryk på ikonet for at hente Adobe Acrobat Reader hvis du ikke kan åbne publikationerne her på siden.  
Indholdsansvarlig Mette Møller Johannesen, mmjo@horsens.dk