Vis emner under Forside

Handicaprådets formål er at varetage de handicappedes integrering i det fysiske og psykiske miljø ved blandt andet at sikre information, tilgængelighed og sikkerhed for handicappede samt fysisk og psykisk svage personer. Handicaprådets formål er desuden at varetage de handicappede og fysisk og psykisk svage borgeres interesser i alle forhold.

Om Handicaprådet

Handicaprådet består af i alt 10 medlemmer. 5 medlemmer er udpeget af handicaporganisationerne i Horsens Kommune og 5 medlemmer er udpeget af Horsens Byråd. Valgperioden er på 4 år.

 

Opgaver
Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Byrådet hører Handicaprådet i forhold til initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet virksomhed omfatter således spørgsmål, der går på tværs af sektorer.

Handicaprådets opgaver er blandt andet:

  • at følge, vurdere, kommentere og forbedre udviklingen vedrørende såvel voksne som handicappede børn og unges forhold. 
  • at medvirke med ideer og forslag til en positiv udvikling i forhold til handicappede. 
  • at bidrage til samarbejde og dialog mellem handicappede og Horsens Kommune. 
  • at rådgive om spørgsmål i forhold til handicappedes integration/fastholdelse på arbejdsmarkedet.

 

Handicappolitik

Her kan du finde Horsens Kommunes Handicappolitik 2011-2014.

 

Sekretariat

Velfærd og Sundhed er sekretariat for rådet. Sekretær Kirsten Schmidt, sskis@horsens.dk, tlf. 76293663.


For yderligere oplysninger kontakt

Handicaprådet

 

Formand Jette Birgitte Pedersen

Email: jettebirgitte@stofanet.dk

Tlf. 30660713

 

Næstformand Ellen T. Schmidt

Email: etc@horsens.dk

Tlf. 23 69 93 35

 

Sekretær Kirstens Schmidt

Email: sskis@horsens.dk

Tlf. 76 29 36 63

 

Indholdsansvarlig Kirsten Schmidt, sskis@horsens.dk