Vis emner under Forside
Dræbersnegleæg Foto: Horsens Kommune

Hvad kan man gøre?

I bekæmpelsen af dræbersnegle er det en god ide også at fjerne sneglens æg. Så undgår man, at disse æg udvikler sig til snegle. For mange vil det også føles nemmere at bekæmpe æggene end de levende snegle.

Finder man æg af dræbersnegle, destrueres de enten ved, at man knuser dem eller hælder rigeligt med kogende vand over dem. Æggene kan efterfølgende pakkes i en tætsluttende pose og smides i skraldespanden.

Hvor findes de, og hvordan ser de ud?

Æggene lægges typisk på fugtige og skyggefulde steder, f.eks. under bunddækkeplanter, ved gamle træstubbe og under gamle brædder, sten og fliser.

Dræbersneglens æg er blanke og skinnende som helt nylagte. De er hvide til gullige. De bliver matte på overfladen efter et par dage. Æggene er gennemsnitligt 3-4 mm store og omgivet af en tynd kalkskal. Æggene virker ovale. De er som regel altid lagt i klynger på 30-60 stk. 

Æg klækkes normalt efter 30-40 dage, og det er de små snegle, der overlever vinteren. De voksne dør i efteråret. Det er uvist, om æg overlever.

Hvornår lægger snegle æg?

Æggejagten bør gå ind senest den 1. september og fortsætte, til frosten går ind. Haven bør gås igennem for æg en gang hver 14. dag.

Ofte lægges æggene samme sted år efter år og flere gange i løbet af samme efterår. Derfor skal man ikke fjerne disse æglægningssteder, men i stedet bruge dem som fælder, hvor man kan finde æggene og tilintetgøre dem.

Det er vigtigt, at det kun er dræbersneglens æg, der bekæmpes.


 

 


Indholdsansvarlig Anne Dorthe Christensen, dagrenovation@horsens.dk