Vis emner under Forside

Det Grønne Råd er et forum for dialog mellem de ”grønne” interesseorganisationer og erhvervsorganisationer med tilknytning til det åbne land i Horsens Kommune.

Mål med dette forum er at styrke samarbejdet om naturbevaring, naturgenopretning, formidling og friluftsliv i det åbne land og arbejde for en bæredygtig helhedsorienteret beskyttelse og benyttelse af natur og landskab.

Organisationer og institutioner, der er repræsenteret i Det Grønne Råd er:

DN - Danmarks Naturfredningsforenings lokale organisation, DOF - Dansk Ornitologisk Forenings lokale organisation, Friluftsrådet i Horsens, Horsens Ren Fjord, Horsens og Omegns Sportsfiskerforening, Dansk Skovforenings lokale kreds, Danmarks Jægerforbunds lokale kreds, Skovdyrkerforeningen i Østjylland, Plantningslauget i Horsens område, Landbo Øst, LMO, Horsens Erhvervsråd, Visit Horsens, Turistforeningen i Brædstrup, Horsens Orienteringsklub, Landsbyrådet i Horsens Kommune, Horsens Kommunes Naturvejledning og Naturstyrelsen, Søhøjlandet.

Formand for Grønt Råd er udvalgsformand for Horsens Kommunes Teknik og Miljøudvalg, Ole Pilgaard Andersen.

Rådets sekretær er biolog Frida Franko-Dossar, Naturområdet i Horsens Kommune, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens - tlf. 7629 2511, mail: ffd@horsens.dk

 

Det Grønne Råds opgaver er:

Grønne Råds opgaver er:
• fremlæggelse og drøftelse af ideer til natur- og miljøprojekter med henblik på
inspiration, samarbejde, fundraising og bredest mulig forankring af arbejdet bl.a. gennem borgerinddragelse

• iværksættelse af samarbejdsprojekter om miljø- og naturforbedrende tiltag på landbrug og i skovbrug

• drøftelse af planlægningsopgaver i det åbne land og byområder

• drøftelse af planlægningsopgaver vedrørende klima

• drøftelse af friluftsliv og turisme i det åbne land og i relation til vandløb, søer og kystområder

• orientering om nye lovområder og deres implementering inden for natur- og miljøområdet

 

Rådets arbejdsform er:

2 årlige møder
1 ekskursion om året

 

 

 

 

 

 


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk