Vis emner under Forside

Her kan du finde kommunens informationsbreve til vandværkerne.


Informationsbrevene indeholder aktuelle emner, som kan være nyttige for vandværkerne at være orienteret om. Det kan være forhold omkring grundvandsbeskyttelse, vandanalyser og nyt om den lovgivning, som regulerer hele vandforsyningsområdet. 

Informationsbrev -  december 2014


Brevet omhandler følgende emner:

• Vedtaget administrationspraksis for indsatsplanlægning
• Indberetning af oppumpede vandmængder
• Grundvandsredegørelse for Horsens Kommune i høring
• Perflourerede stoffer (PFAS-forbindelser)
• Dispensation for prøvetagning af Metalaxyl m.fl.


Link til informationsbrev:

December 2014 
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk