Vis emner under Forside

Hvis du vil bevare retten til at drive landbrug på dine gamle brakmarker, og samtidig undgå at de bliver §3 registreret, hvis de er blevet naturlignende, kan arealerne anmeldes til kommunen som udyrket areal, med ret til genopdyrkning inden for de næste 15 år.

Anmeldelse af 15 års genopdyrkningsret sker efter lov om drift af landbrugsjorde.

Både arealer, der er vokset ind i §3 mens de har været braklagt, og arealer der endnu ikke er §3 registreret kan anmeldes.

Anmeldelsen skal ske til Horsens Kommune på dette skemaIndholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk