Vis emner under Forside

Betingelser for at bruge ordningen:

Byggeriet skal være erhvervsmæssigt nødvendigt for bedriften.

Byggeriet skal opføres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen

Desuden er der nogle afstandskrav til lagre til opbevaring af foder og ligeledes nogle bestemte betingelser til malkestalde.

For en mere deltaljeret gennemgang af de betingelser, som skal være opfyldt henvises til § 27 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Ansøgningsskema findes her

Ved brug af anmeldeskemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Det er dog frivilligt at bruge skemaet.


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk