Vis emner under Forside

Kommunen fører miljøtilsyn med alle landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold for at sikre, at de gældende regler overholdes, og at det omgivende miljø ikke påvirkes unødigt. Tilsynene planlægges og gennemføres i overensstemmelse med miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Store svinebrug og fjerkræbrug skal have tilsyn hvert 1.-3. år. Øvrige landbrug med dyrehold over 3 dyreenheder skal have tilsyn hvert 3.-6. år. Læs mere om, hvad vi fører tilsyn med i folderen Miljøtilsyn på husdyrbrug
 
Kommunen fører også tilsyn med opbevaring og udbringning af slam, samt med at der gennemføres lovpligtige beholderkontroller på gyllebeholdere. Kommunen er forpligtet til at føre opfølgende tilsyn senest 6 måneder efter væsentlige lovovertrædelser.

Der kan ved henvendelser og evt. klager føres yderligere miljøtilsyn ud over de nævnte. Der kan derfor godt forekomme miljøtilsyn oftere end en gang om året på enkelte husdyrbrug.

Kommunen skal hvert år gennemføre minimum 2 miljøtilsynskampagner, der målrettes et miljøtema, geografisk område, eller lignende. Disse tilsynskampagner skal evalueres efterfølgende for at måle på effekten af den målrettede tilsynsindsats.

Kommunen fører ikke længere Krydsoverensstemmelseskontrol. Dette er overgået til staten pr. 1/1-15.For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk