Vis emner under Forside

Alle vandløb er omfattet af vandløbsloven, og de fleste er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Sædvanlig pleje kræver ikke tilladelse, men ved ændringer i vandløbets tilstand kræves en dispensation fra kommunen. Det er en god idé at kontakte kommunen inden et vandløb oprenses.
I kommunevandløbene står kommunen for vedligeholdelsen og administration efter vandløbsloven.

Du kan læse mere om vandløb her.

Spørgsmål om vandløb besvares af:

Jan Kunstmann, tlf 7629 2755, e-mail: jku@horsens.dk

Tony Bygballe, tlf. 7629 2645, e-mail: tb@horsens.dk

Simon Marsbøll, tlf. 7629 2639, e-mail: sim@horsens.dk

Keld Rasmussen, tlf. 7629 2506, e-mail: kra@horsens.dk


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk