Vis emner under Forside

Bekæmpelsen er lettest mens der stadig er få eksemplarer, og mens planterne er små - start derfor bekæmpelsen i begyndelsen af april, hvis det er muligt.

Det helt centrale i en effektiv bekæmpelse er, at planterne ikke når at sætte frø. Derfor skal alle planter bekæmpes inden 1. juli. Er der grønne frø i skærmen, når du fælder bjørnekloen, så hug skærmen af stænglen, for at mindske risikoen for at frøene kan modne færdig.

Rodstikning

En meget effektiv bekæmpelsesmetode, der altid bør vælges hvis det er muligt. Rodstikning foretages ved at hakke planten over med en spade ca. 5-10 cm. under jordoverfladen. Derefter trækkes planten op, roden hakkes i stykker og hullet trædes til.

Du bør gå i gang med rodstikningen om foråret mens planterne endnu er relativt små (april). Du kan så efter behov gentage bedriften med nye kimplanter senere på sæsonen.

Afklippe blomsterskærme

Har du et overskueligt område kan du vælge at afklippe blomsterskærmene i juni. Har planten nået at sætte frø, læg da skærmene i en bunke med frøene nedad. De fleste grønne frø vil da rådne og de få, som eventuelt vil modne færdig, vil spire fra et begrænset område, der let kan bekæmpes ved rodstikning senere. Er frøene færdigudviklede bør skærme enten afbrændes eller lægges i sorte plastiksække, hvor de vil rådne.

Gentagen slåning

Slåning kan ske med le eller slåmaskine og bør af sikkerhedsmæssige årsager foretages inden planterne bliver alt for høje (første gang i starten af maj). Brug af f.eks. krat- og buskrydder frarådes, da det kræver meget stor forsigtighed og fuldstændig beskyttelse af huden, idet der ophvirvles en "tåge" af bjørneklosaft.

Når slåning startes tidligt skal den gentages 3-5 gange i løbet af vækstsæsonen, da de fleste afslåede planter vil sætte nye og ofte lavere frøskærme.

Hvis du venter med at slå planterne indtil de blomstrer (sidst i juni) opnås et langt bedre resultat og du kan ofte nøjes med yderligere en slåning sidst i juli (se under mange planter). Risikoen for at få plantesaften på sig er imidlertid større når planterne er store.

Med salt eller vand

Efter sigende skulle noget så enkelt som salt eller vand kunne anvendes til bekæmpelse. Det skal dog bemærkes, at salt ikke er godkendt til ukrudtsbekæmpelse. I større målestok er metoden uheldig, fordi salt kan ændre jordbunden og derved forringe livsbetingelserne for andre planter. Du kan i stedet nøjes med hælde vand i stænglen og sørge for at der hele tiden står vand i hulheden.For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Jonna Hansen, jh@horsens.dk