Vis emner under Forside
Foto: Aase Gyldion

Dette er nok et af de mest fascinerende oldtidsmiljøer, som Horsens Kommune har at byde på. Her fra toppen af det smukke kulturarvsareal, med de fladtoppede gravhøje, får man en fin udsigt over områder, der ligger øst for Gudenådalen.

Arealet omfatter ti fredede høje og tre overpløjede. Fund fra området ved de overpløjede høje kunne tyde på, at de er opført i bronzealderen. To af de fredede høje har tilbage i 1889-90 været underkastet en mindre arkæologisk undersøgelse. Dette afslørede, at der var tale om jernalder høje. En fundgruppe der ikke er så almindelig, da de fleste af vore store gravhøje stammer fra bronzealderen. Begge de undersøgte grave var urnegrave fra yngre romersk jernalder. Gravgaverne havde været med på bålet og var derfor meget fragmenteret. Den ene grav var fra ca. 200 e. Kr. med urnen placeret på en stenlægning. Gravgaverne omfattede lidt jern, et stykke bronzeblik og et lille stykke guld. I den anden høj, der blev dateret til ca. 300 e.Kr.,  stod urnen under en imponerende stenpakning. Her blev der fundet et bæltebeslag af sølv, en kam af ben og en bjørneklo (evt. fra et helt bjørneskind). Derudover også knogler fra et af de nye husdyr der blev indført i jernalderen, nemlig en høne. Disse dyreknogler, og deres eventuelle magiske betydning, leder tanken hen på en mulig shaman begravelse, men et almindeligt måltid og et bjørneskind som liggeunderlag er naturligvis en mere nærliggende tolkning.

Højene fra jernalderen adskiller sig med deres flade toppe, der muligvis har været anvendt ved ceremonielle fester. I den ene af højene blev der fundet rester af en central midtstolpe. Et træk der også kendes fra opbygningen af gravhøjene i Jelling. Andre af højene ved Slaggård Banke har haft en bautasten stående på toppen.

Højudgravningerne viste også at højene var opført over tidligere begravelser, der dateres til yngre stenalder.
Det var ikke ualmindeligt at begrave sine døde tæt ved ældre gravpladser og gravhøje.

Beliggenheden her ved Den Jyske Højderyg og tæt ved Gudenåens forløb, er ikke tilfældig. Området skal ses i sammenhæng med Vorbjerg høje og to kulturarvsarealer der ligger umiddelbart syd her for, nemlig højkoncentrationen syd for Underup, samt Porskær offer Mose. Stedet er et perfekt knudepunkt for et helligsted af større samfundsmæssig betydning.

Fund og fortidsminder
Infoskilte på stedet: Slaggård Banke og Vorbjerg Høje


Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk