Vis emner under Forside
Fotograf: Aase Gyldion

Dyssen er fra bondestenalderen, og står som et monument over de døde, der var de første der opdyrkede den omkringliggende agerjord.

Holger Danskes Høj er bare en ud af de omtrent 40.000 danske dysser der engang stod i Danmark. 

Graven er ikke intakt, kun bæresten, der har dannet rammen om kammeret og de to indgangssten, står stadig på deres oprindelige plads. Dæksten, der har dannet tag over graven, og den jordhøj der oprindeligt har dækket gravmonumentet op til kanten af overliggeren, er nu forsvundet. 

 

Dysserne blev brugt som fællesgrave og mindested for slægten. Når der skulle foretages nye begravelser blev der derfor flyttet rundt på de tidligere gravlagtes knogler. Foran indgangen hensatte de efterladte deres offergaver i form af flotte lerkar med madgaver. Datering år 3.500 -3.200 f.Kr.

  Jættestuen efter restaurering i 1950'erne 

Se også Langhøjen der ligger umiddelbart vest for.

Se mere på Kulturstyrelsens nationale register over fortidsminder.

 
Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk