Vis emner under Forside

Hvis du vil plante skov ...


Ved plantning af træer på arealer, der vil blive til skov på mere end ½ hektar, skal dette anmeldes til kommunen 4 uger før planlagt tilplantning.

Inden man tilplanter et areal med en bredde på mere end 20 meter, således at det i sig selv eller sammen med andre beplantninger bliver på mere end 0,5 hektar ny skov, skal dette anmeldes til kommunen, hvis træerne kan blive mere end 5 meter høje.

I henhold til bekendtgørelse nr. 637 af 6. juni 2010 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur §8, skal anmeldelsen ske mindst 4 uger før tilplantning.
Anmeldelse skal ske på blanket, som sendes til Horsens Kommunes Natur og Miljø afdeling.

Hvis kommunen ikke inden for 4 uger sender en indsigelse imod skovrejsningen, må den påbegyndes, idet kravene nedenfor om miljø vurdering også skal være opfyldt.
Ligger arealet i et område, hvor skovrejsning, ifølge kommuneplan, er uønsket, kan kommunen gøre indsigelse mod skovrejsningen alene med henvisning til kommuneplanen.

Miljø-vurdering

Tilplantning af nye arealer til skov skal også anmeldes til kommunen i henhold til §4 i bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger.

Tilplantning skal anmeldes på skema, som udfyldes og sendes digitalt til Horsens Kommunes Natur og Miljøafdeling.

Bemærk at Bilag 2-virksomheder, iht. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, skal indgive anmeldelse ved brug af den digitale selvbetjening på internet-portalen ”Byg og Miljø”.

Plantning må ikke begyndes før kommunen skriftlig har meddelt, at tilplantningen ikke skal miljøvurderes eller har meddelt en tilladelse i henhold til bekendtgørelsen om samordning.


Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk