Vis emner under Forside
Olie- og benzinudskiller

Du skal have tilladelse fra kommunen før du etablerer, ændrer eller flytter dit olie- og benzinudskilleranlæg.

Ansøg om tilladelse til olie- og benzinudskilleranlæg

Til at ansøge om tilladelse til etablering, ændring eller flytning af et olie- og benzinudskilleranlæg, skal du anvende ansøgningsblanketten, som du finder via den røde kasse.

Kravene i en tilladelse tager udgangspunkt i kommunens retningslinjer for olie- og benzinudskilleranlæg. Retningslinjerne finder du også her på siden.

Tømningsordning

Enhver olie- og benzinudskiller skal være tilmeldt den kommunale tømningsordning med en minimumsfrekvens for kontrol på et år.

Det er kommunen der tilmelder og afmelder udskillerne den kommunale tømningsordning. Som tilsynsmyndighed kan kommunen efter behov ændre den planlagte kontrolfrekvens.

Reglerne for tømningsordningen for olie- og benzinudskillere fremgår af § 17 i Regulativ for erhvervsaffald i Horsens Kommune.

Fedtudskillere

Tilladelse til fedtudskillere gives i forbindelse med byggetilladelsen.

Kontakt Team Industrimiljø

Team Industrimiljø giver tilladelse til og fører tilsyn med olie- og benzinudskillere. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål angående olie- og benzinudskillere.


For yderligere oplysninger kontakt

Team Industrimiljø

Kirsten Albek (Miljøtekniker)
76 29 26 41, kial@horsens.dk

Rikke Cochran (Miljøkemiker)
76 29 25 18, rc@horsens.dk

Ulrik Holm (Miljømedarbejder)
76 29 26 44, uh@horsens.dk

Lone Kappel Hübschmann (Biolog)
76 29 26 40, lhu@horsens.dk

Tina Kjærgård Pedersen (Jordbrugsteknolog)
76 29 25 17, tkp@horsens.dk


industrimiljoe@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag - onsdag kl. 10.00 - 15.00

Torsdag kl. 10.00 - 17.00

Fredag kl. 10.00 - 13.00

 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk