Vis emner under Forside

Når din olietank ikke længere er i brug eller når den har nået sin aldersgrænse, skal den sløjfes.

Du har selv ansvaret for at holde øje med, hvornår din tank skal udskiftes

Du kan læse mere om hvornår netop din type olietank skal sløjfes under Hvornår skal din olietank sløjfes.

Sådan sløjfer du din olietank

Når du sløjfer din olietank skal du sørge for at

  • tømme tank og rørføringer for indhold
  • fjerne eller afblænde tanken, så det ikke længere er muligt at fylde olie ned i tanken. Vi anbefaler altid at du opgraver/fjerner tanken
  • indsende anmeldelse om sløjfningen til kommunen via Byg og Miljø.

Hvordan tømmer du tanken?

Din olietank og de tilhørende rør skal tømmes for olie og eventuelt slam. Vi anbefaler altid at tankejer lader en professionel udføre tømningsarbejdet. Det kan eksempelvis være en VVS-installatør, en kloakmester eller et firma der har specialiseret sig inden for dette område.

Opsugede olie- og slamrester skal bortskaffes som olieaffald.

Miljøstyrelsen har i 2010 skrevet en vejledning om sløjfning af olietanke, herunder om fjernelse af restindhold. Læs: Vejledende udtalelse om sløjfning af olietanke.

Hvorfor er det en god ide at fjerne/opgrave olietanken?

Når tanken er tømt skal den enten opgraves/fjernes eller afblændes.

Horsens Kommune anbefaler altid, at nedgravede tanke graves op, når de skal sløjfes.

Blandt andet fordi:

  • Skulle uheldet være ude og der er opstået en olieforurening i jorden efter tanken, vil det blive opdaget ved opgravning. Lovlige olietanke er omfattet af en forsikring, der dækker udgifterne ved undersøgelse og oprensning efter en eventuel olieforurening. Forsikringen gælder kun indtil 6 måneder efter at tanken er taget ud af brug. Derfor er det vigtigt at opdage en eventuel forurening i tide.
  • Hvis du skal sælge din ejendom, kan det være en fordel at tanken er fjernet.

Hvad er afblænding af en olietank?

Hvis olietanken ikke bliver opgravet/fjernet, skal den afblændes, når den er tømt for restindhold.

Påfyldningsstuds og udluftningsrør skal afmonteres. Selve tanken skal afblændes/plomberes, så det ikke længere er muligt at fylde olie ned i tanken. Rørforbindelsen til fyret skal tømmes og afbrydes eller fjernes.

Ved sløjfning af nedgravede tanke skal studs og udluftningsrør som minimum fjernes, så disse ikke er synlige over terræn.

Skal den sløjfede nedgravede olietank fyldes med sand?

Der er ikke krav om opfyldning af tanken. Kun hvis den sløjfede nedgravede tank ligger i et område, hvor der køres med biler eller andet tungt materiel, kan det anbefales at tanken fyldes med sand. En gammel ståltank vil med tiden ruste igennem og der kan være risiko for sammenstyrtning.

Husk at give kommunen besked om sløjfningen via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø

Når du har sløjfet din olietank skal du give kommunen besked. Indsend oplysninger om sløjfning af tanken via den røde selvbetjeningskasse.

Kontakt kommunen hvis der er tegn på forurening

Du skal straks kontakte kommunen, hvis der ved opgravning/bortskaffelse af din olietank er tegn på jordforurening. Tegn på forurening kan eksempelvis være at jorden lugter af olie eller at jorden er misfarvet. Det er lovpligtigt at anmelde mistanke om jordforurening.


Selvbetjening - Byg og Miljø

Mere selvbetjening
 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk