Vis emner under Forside

En olietank holder ikke evigt, og risikoen for et olieudslip bliver større med alderen. Olieudslip kan være årsag til, at jord og grundvand forurenes, og der trænger sundhedsskadelige dampe ind i huset. Derfor er der fastsat regler for, hvornår små olietanke skal udskiftes.

Hvornår din olietank skal sløjfes afhænger blandt andet af om den er nedgravet eller overjordisk og hvilket materiale tanken er lavet af. Tidsfristen for sløjfning af olietanke er fastsat i Olietankbekendtgørelsen.

Sløjfningsterminer for små tanke under 6.000 liter

Der er fastsat nedenstående sløjfningsterminer (=levetider) for de forskellige typer af olietanke.

 Placering Tanktype Indvendig
korrosionsbeskyttelse 
Sløjfningstermin
(antal år efter
fabrikationsår) 
 Overjordisk  Ståltank  Nej  30 år
 Ja  40 år
 Plasttank  Nej (enkeltvægget)  25 år
 Nej (dobbeltvægget)  40 år
 Nedgravet  Ståltank
(glasfiberbelagt)
 Nej  40 år
 Ja  50 år
 Plasttank  Nej  45 år*

 

*) Bemærk at alle kugleformede olietanke af polyethylen, produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S, for mange år siden skulle være sløjfet.

 

Sløjfningsterminer

Nedgravede ståltanke

 • Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.
 • Tanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
 • Tanke, med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes senest den 31. marts 2010.
 • Tanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter fremstillingsåret.

Nedgravede plasttanke

 • Nedgravede tanke af plast skal sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret, dog senest 31. marts 2015 hvis fabrikationsåret ikke er kendt eller kan fastlægges.
 • Plasttanke, som overskrider aldersgrænsen på 45 år inden den 31. marts 2015, skal sløjfes senest den 31. marts 2015.
 • Nedgravede kugleformede olietanke af polyethylen produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S skal sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.

 

Overjordiske ståltanke

 • Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
 • Øvrige tanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.
 • Tanke, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes senest den 31. august 2008 .

Overjordiske tanke af andet materiale end stål

 • Overjordiske enkeltvæggede tanke af plast eller andet materiale end stål skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret.
 • Overjordiske enkeltvæggede tanke af plast, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes senest den 31. august 2008 .
 • Overjordiske dobbeltvæggede tanke af plast skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.
 • Tanke, som overskrider aldersgrænsen inden den 31. august 2008 , skal sløjfes senest den 31. august 2008 .

Er du i tvivl om hvornår din tank skal sløjfes eller om dit tankanlæg i øvrigt opfylder reglerne, anbefaler vi at du får foretaget et tjek i forbindelse med det årlige besøg fra skorstensfejer eller oliefyrstekniker


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk