Vis emner under Forside

Etablering eller ændring af et spildevandsanlæg på privat grund til behandling af husspildevand kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Ansøgning til de forskellige private spildevandsanlæg (husspildevand), skal søges gennem Byg & Miljø (Klik på rød boks til højre).

Du kan i Byg & Miljø søge om nedenstående private spildevandsanlæg:

 

Nedsivningsanlæg (dvs. afledning af spildevand til jorden)

 • Nedsivning af spildevand
 • Nedsivning af spildevand i åbent pileanlæg
 • Nedsivning i faskine af spildevand renset i beplantet filteranlæg
 • Nedsivning i faskine af spildevand renset i minirenseanlæg
 • Nedsivning i faskine af spildevand renset i naturrenanlæg

Udledning (dvs. rensning af spildevand inden udledning til vandløb, søer eller havet.

 • Udledning af spildevand renset i beplantet filteranlæg
 • Udledning af spildevand renset i biologisk sandfilteranlæg
 • Udledning af spildevand renset i minirenseanlæg
 • Udledning af spildevand renset i naturrenanlæg
 • Udledning af spildevand renset i nedsivningsanlæg mindre end 25 meter fra vandløb

Opsamling (dvs. opsamling af spildevand)

 • Pileanlæg med membran til opsamling af spildevand
 • opsamling af spildevand i samletank

Færdigmeldinger til nedenstående anlæg, der ikke er søgt gennem Byg & Miljø, findes her:

Nedsivningsanlæg

Nedsivningsanlæg som sandmile

Biologisk sandfilteranlæg

Beplantet filteranlæg

Minirenseanlæg

Pileanlæg

Samletank

 

Overdragelse ved skift af kloakmester

- overdragelsesdokument (word)

- overdragelsesdokument (pdf)


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk