Vis emner under Forside

Der er to typer vandløb i Horsens Kommune – private og kommunale vandløb. Horsens Kommune er vandløbsmyndighed for både de private og de kommunale vandløb.

Hvad er et privat vandløb?

Det kan være en rør- eller drænledning, en grøft, en kanal, et vandløb eller en sø. Navnet ”privat vandløb” henviser til, hvem har vedligeholdelsespligten med vandløbet. Private vandløb vedligeholdes af de tilstødende lodsejere. Læs om vedligeholdelse her.

Hvad er et kommunalt vandløb?

Det er typisk de større vandløb, der er kommunale. Disse vandløb – i lighed med hovedparten af de private vandløb – løber oftest igennem private arealer, og ejes ikke som sådan af kommunen. Det er vedligeholdelsen, der foretages af kommunen i henhold til regulativet for det enkelte vandløb.

I Horsens Kommune er der knap 197,5 km kommunale vandløb. Se oversigtskort her.


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk