Vis emner under Forside

16. januar 2018

Præsentation af forundersøgelsen er udskudt.

Et væsentligt element i løsningen bliver hvor meget vand, der skal løbe udenom hovedløbet og ned til vandkraftværket. De gældende regler siger, at det maksimalt må være knapt 1000 l/s. Denne mængde har kommunen taget udgangspunkt i, når de forskellige løsningsmuligheder er blevet vurderet.

Nu er der muligvis ændringer på vej. Miljøstyrelsen har foreslået en ændring i loven, så der bliver mulighed for i særlige tilfælde at lede mere vand udenom hovedløbet. Ændringsforslaget lyder således:

Forslaget har været i høring indtil d. 15. januar 2018, og nu afventer kommunen, at høringssvarene behandles og bekendtgørelsen evt. ændres. Hvis forslaget indarbejdes i bekendtgørelsen, vil kommunen hurtigst muligt bede Miljøstyrelsen vurdere, om forholdene ved Vestbirk giver mulighed for at fravige kravet om maksimalt 1000 l/s til kraftværket. Indtil Miljøstyrelsen har svaret, kan kommunen ikke gøre arbejdet færdigt, og allerede nu kan vi se, at det ikke bliver muligt at afholde det planlagte borgermøde i februar.

3. maj 2017

Vi skal have afholdt en workshop for alle interesserede, der måtte have gode ideer til en løsning ude ved spærredæmningen. I dag faldt mødested og tidspunkt på plads. Det bliver på Pejsegården i Brædstrup d. 22. maj kl. 19.00 til 21.00.
Vi skal under alle omstændigheder vide noget om vanddybder og områdets udformning, så vi er allerede i gang med at måle terrænet derude. Det hænger sammen med, at måleudstyret skal have kontakt med satellitter, og det kan være svært, når der kommer blade på de mange træer.
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk