Vis emner under Forside

Løsningsmulighederne vil tegne sig efterhånden som kommunen får vurderet borgernes input fra workshoppen. Indtil videre kan vi gengive de oplæg til inspiration, der vil blive fremlagt på workshoppen. De angivne pile skal blot bidrage til forståelsen. Det er ikke konkrete forslag.

 

Løsning 1: Bevar Bredvad Sø og lav langt omløbsstryg.

Løsning 1 lægger op til at bevare så meget af det nuværende som muligt. Da der ikke må være en kunstig stuvezone på strækningen, må der nødvendigvis findes en løsning, der leder maksimalt 970 l/s gennem Bredvad Sø og resten i et langt omløbsstryg udenom Bredvad Sø.

Løsning 2:Opgiv Bredvad Sø, lav sejlrende til Naldal Sø og lad resten løbe i Gudenåens oprindelige løb.

Løsning 2 tager udgangspunkt i forholdene før 1924. Gudenåen får lov til at gnave sig ned til sin oprindelige bund, der stadig ligger under slammet i Bredvad Sø. Der etableres en sejlrende til kanoerne gennem det fritgivne areal, der samtidig leder de 970 l/s til de andre søer, som bevares.

 

Løsning 3: Bevar resten af Bredvad Sø og lav omløb fra det dannede åløb.

Løsning  tager udgangspunkt i den del af Bredvad Sø, hvor Gudenåen har dannet et åløb p.g.a. sandaflejringer. Fra ca. midt i søen kunne man måske lave et omløb, der rammer et stykke nedenfor dæmningen for ikke at overskride kravet om maksimalt 10‰ fald. De 970 l/s fortsætter gennem de andre søer som i dag.

Løsning 4: kan være noget helt andet!
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk