Vis emner under Forside

Vandløbet/grøften skal vedligeholdes, så vandet føres videre. Ved vedligeholdelse skal planterne, der bremser vandets frie løb slås væk. Vedligeholdelse af åbne vandløb forstås mest ved grødeskæring, og fjernelse af grøde fra vandløbet.

Der kan opstå behov for fjernelse af ophobet sand og mudder fra vandløbet ved f.eks. drænudløb. Eventuelle aflejringer i bunden skal graves væk. Men spørg kommunen først, hvis der er behov for sidstnævnte for ikke risikere at ende med at grave et beskyttet og målsat vandløb i stykker.

Udgangspunktet er, at vedligeholdelse af beskyttede vandløb ikke må foretages således, at vandløbenes tilstand ændres. Skal der fjernes bundmateriale fra vandløbet pga. tilsanding af drænudløb eller lignende, kontakt kommunen først. Samme princip gælder, hvis brinkerne skal røres. Beskyttelsen af et vandløb gælder nemlig fra brinktop til brinktop.

Vær også opmærksom på, at vandløbets omgivelser kan være beskyttet, så kørsel skal foregå meget skånsomt, og der skal foreligge en tilladelse fra kommunen i forhold til evt. udlægning af opgravet materiale.

Opgravning af beskyttede vandløb kan ende med påbud om reetablering og evt. politianmeldelse og udmåling af bødestraf.


Indholdsansvarlig Jonna Hansen, jh@horsens.dk