Vis emner under Forside

Hvis ingen af Jer bor i Danmark, skal I udfylde Ægteskabserklæringen  – dansk, engelsk og tysk udgave. 

Dette gør du/I digitalt med dit/jeres NemID. Det kan godt lade sig gøre, hvis kun den ene part har NemID. Har ingen af jer NemID, kan ægteskabserklæringen evt. indsendes pr. mail til vielseskontoret.

Hvad koster det?

Bor I begge i udlandet, koster det 870 kr. at få lavet en prøvelsesattest (som kræves for at indgå ægteskab). Dette er uanset om I opfylder ægteskabsbetingelserne eller ej.

Betalingen skal foregå forud for sagsbehandlingen. Beløbet skal indsættes på vores konto i Danske Bank: Eban nr: DK1630000011499147, Swift code: DABADKKK. Oplysning på bankoverførselen: Vielse Efternavn/Efternavn

Der skal vedlægges følgende dokumenter fra Jer:  

  • Pas
  • Evt. visum/opholdstilladelse 
  • Civilstandsattest fra alle de lande, hvor I har boet i efter jeres fyldte 18 år
  • Dokumentation for nuværende adresse 
  • Hvis en af jer har været gift tidligere, vedlægges dokumentation for dette ægteskabs ophør, dvs. endelig skilsmissedom eller dødsattest.
  • Fødselsattest

Vigtigt: Se information vedrørende civilstandsattest m.m.

Ovenstående dokumenter kan I evt. først fremvise i kopi (gerne pr. mail til vielseskontoret), men skal senest 2 dage før vielsen fremvises i original eller bekræftet kopi.

Dokumenter, der er udstedt i et land udenfor Europa, Nordamerika, Australien eller New Zealand skal legaliseres. Kontakt eventuelt det pågældende lands Udenrigsministerium eller ambassade for nærmere info herom.

Dokumenterne skal være oversat af en autoriseret translatør til dansk, engelsk eller tysk (såfremt dokumenterne i forvejen ikke er udfærdiget på et af disse sprog), med undtagelse af de nordiske lande.

Dokumenterne må højst være 6 måneder gamle. 

Når vi har modtaget vielsesgebyr (såfremt ingen af jer har bopæl i Danmark) samt alle dokumenter, vil vi indenfor 2 uger opstarte sagen, og derefter kontakte jer.

Sprog ved vielsen

Vielsen tilbydes på; dansk, engelsk eller tysk. Sprog udover disse kræver en autoriseret tolk. Såfremt bare én af jer har bopæl i Danmark, afholder kommunen udgiften til tolken. Bor I begge i udlandet, skal I selv betale udgiften til dette. 

 

Hvis I vil vide mere

I kan læse mere om betingelser for at blive gift her.  

Lovgrundlag og vejledninger findes på Ankestyrelsens hjemmeside. 

 

 
Indholdsansvarlig Flemming Hartmann, skfl@horsens.dk