Vis emner under Forside

Du kan få træning og genoptræning, hvis du har været indlagt på sygehus eller er svækket efter sygdom og har brug for at genvinde eller vedligeholde dine funktioner. 

Horsens Kommune har forskellige tilbud om træning:

Genoptræning efter hospitalskontakt

Det er hospitalets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning efter hospitalskontakt.

Hospitalet skriver en individuel genoptræningsplan til dig, som bliver sendt til Horsens Kommune. Kommunen vurderer, hvor din genoptræning bedst kan foregå. Herefter bliver du kontaktet med et tilbud om genoptræning. 

Du hører fra kommunen senest 5 dage efter, at vi har modtaget din genoptræningsplan.

Hvis du har brug for specialiseret genoptræning, foregår det på hospitalet.


For yderligere information:

Genoptræning efter sundhedsloven

Træning uden hospitalskontakt - ved sygdom og svækkelse

Det kan for eksempel være, fordi du er svækket efter en sygdom eller ulykke. Du har også mulighed for træning, hvis du har nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Træning kan bestå af:

  • Fysisk træning
  • Færdighedstræning
  • Kognitiv træning

Træningen vil altid tage udgangspunkt i din situation. Sammen sætter du og terapeuten mål med træningen. Du kan forvente at skulle træne selv mellem møderne med din terapeut for at opnå det bedste resultat.

Genoptræningen foregår individuelt eller på hold - på lokalcenter eller i dit eget hjem.


For yderligere information:

Træning efter serviceloven


Kontakt

Har du brug for træning, så kontakt Rådgivningsteamet og hør mere om dine muligheder.

Har du spørgsmål til den træning, du allerede er i gang med, skal du kontakte din terapeut. Ved træningsopstart får du udleveret terapeutens visitkort.

Træning rettet mod særlige behov - f.eks. kronisk sygdom

Horsens Kommune har en række tilbud, hvor træningen retter sig mod dig med særlige behov.

Læs mere om de enkelte tilbud herunder:

KOL

Hjerte/kar

Diabetes

Lænderyg

Kræft

Demens

Gratis fysioterapi
For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

 
Indholdsansvarlig Anne  Buch, abu@horsens.dk