Vis emner under Forside

 

Ny hjemmeside cykelby.horsens.dk

 

Om Horsens Cykelby

Horsens vil være en mere cyklistvenlig kommune, derfor lancerede Horsens Kommune i 2011 cykelby-kampagnen – ”Vi gør det!”. Kampagnen var startskuddet til de mange praktiske tiltag, som kommunen løbende iværksætter for at fremme cyklisme. Horsens Kommune har igennem flere år arbejdet med cykelfremmende tiltag i kommunens by- og landområder. 

Fokuspunkterne for indsatser har bl.a. været: sikre skoleveje, nye cykelruter og cykelfaciliteter i Horsens midtby, nye cykelruter der forbinder kommunens oplandsbyer med Horsens, rekreative cykelruter samt forskellige andre tiltag for at fremme cyklismen.  Nu lancerer Horsens kommune også hjemmesiden cykelby.horsens.dk  for at fremme cyklismen i kommunen.

Formål

Formålet med Horsens Cykelby er fortsat at styrke cyklismen i Horsens Kommune og at øge antallet af cyklister, både i forhold til brugen af cyklen til daglige gøremål, men også i forhold til at fremme den rekreative cyklisme.

Cykling giver motion, som bidrager til et bedre helbred, et større fysisk og psykisk velvære. Alle elementer der også er til gavn i et samfundsøkonomisk perspektiv. Samtidigt er cykling en miljøvenlig transportform, der kræver mindre plads i byrummet, hvorved trængselsproblemer i især Horsens bymidte kan mindskes.

Horsens Cykelby  vil medvirke til at skabe øget fremkommelighed, tryghed og sikkerhed for cyklister i Horsens kommune. 
besøg vores nye hjemmeside her . cykelby.horsens.dk


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk