Vis emner under Forside
Skitse fra www.vejsektoren.dk
Skite der viser hvordan beplantningen skal beskæres. (Skitse fra www.vd.dk)

Træer og buske på private arealer langs veje, fortove, stier, cykelstier og rabatter skal beskæres, så de ikke er til gene for fodgængere, cyklister og bilister.

For høj og bred beplantning hindrer godt udsyn og færdsel. Kommunen har derfor regler for, hvorledes beskæring og klipning af beplantning skal foretages.

Hvad skal grundejeren gøre?

Beplantningen må ikke hænge udover skel, og skal være klippet, så der er en frihøjde fra fortov til de nederste grene på mindst 2,75 meter og fra kørearealer en frihøjde på 4,20 meter.

Beplantningens rødder må ikke vokse under fortovet og derved løfte belægningen.

Grundejere skal beskære og klippe, så gældende regler bliver overholdt. Det er vigtigt at holde beplantningen klippet omkring færdselstavler, vejnavneskilte, vejbelysning og lignende. Det er indirekte til gene for færdslen - og forringer dermed trafiksikkerheden hvis beplantningen helt eller delvist dækker for skilte og gadelys.

Oversigtsarealer

Grundejere, der har tinglyste oversigtsarealer ved vej, skal sørge for at eventuel beplantning på arealet holdes nedklippet. I almindelighed må træer, buske og lignende højst være 80 cm over vejens niveau.

Hvad kan kommunen gøre?

Undlader en grundejer at udføre sine forpligtigelser, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Dette gælder både ved offentlige veje/stier og private fællesveje/stier i byen.

Er du i tvivl

Om forholdene er i orden ved din ejendom, eller observerer du steder hvor beplantningen er til gene for færdslen, kan du kontakte:
Trafik- og Vej, tlf: 76 29 29 29 eller E-mail: trafik@horsens.dk
For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk