Vis emner under Forside

Vejtrafikstøj kan medføre gener og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, forhøjet blodtryk, stress og søvnbesvær. Med denne Støjhandlingsplan vil Horsens Kommune gøre en indsats for at begrænse generne fra vejstøj

Om Støjhandlingsplanen

Horsens Kommune har en målsætning om at reducere de støjgener, som borgerne bliver påført fra kommunens veje. Derfor blev der i  2014 blev der foretaget en kortlægning af vejtrafikstøj i Horsens Kommune. Formålet var dels at skabe overblik over den daværende støjbelastning fra vejtrafik i Horsens Kommune, dels at udpege de vigtigste indsatsområder for kommunens arbejde med at reducere støjbelastningen.

Der er foretaget en opgørelse over boliger, som er belastet af vejtrafikstøj i kommunen. Der er udarbejdet en liste over de mest støjbelastede vejstrækninger, og antallet af støjbelastede boliger langs disse veje er blevet optalt.

Der er beskrevet hvilke virkemidler, der kan tages i anvendelse, når vejstøjen ønskes nedbragt. Der er her taget udgangspunkt i den nyeste viden på området. Beskrivelsen indeholder oplysninger om virkemidlernes anvendelse, effekt, pris og eventuelle ulemper.

Endelig er der givet ideer til, hvordan Horsens Kommune kan begynde arbejdet med at nedbringe støjgenerne, og hvordan arbejdet kan organiseres. Det er blandt andet beskrevet, hvordan borgere og erhvervsliv i Horsens kan inddrages i arbejdet og bidrage til finansieringen.

Læs mere

Her kan du læse Horsens Kommunes Støjhandlingsplan 2014, 
Støjhandlingsplan 2014

Her kan du læse rapport om den støjmæssige effekt ved etablering af støjskærme langs  vejstrækninger i Horsens kommune.
Støjskærme langs veje - april 2008

Eksterne links

Miljøstyrelsen

Se Miljøstyrelsens guide for finansielle støjpartnerskaber, formålet med guiden er at gøre det enkelt og nemt for kommuner og boligejere at indgå samarbejde om finansiering af støjreduktion,  se guiden her.


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
BorgerService Horsens

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 21 25
E-mail: borgerservice@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk