Vis emner under Forside
Stillads, Lukket/åben container, Kran, Mobilkran, Lastbil, Skurvogn, Telt og Teknikskabe ol.

Ansøgning om materiel på vejareal

Det kræver en tilladelse fra Horsens kommune, som skal søges elektronisk via Virk.dk med din virksomheds signatur eller som privat person med din nemID.

Der sendes en ansøgning og der modtages svar på ansøgningen igennem ansøgers/virksomheds e-boks

 

 

Vejledninger
I ansøgningen skal der tegnes i kortet, se vejledning : Quickguide til udpegning af stedet, se : https://rov.vd.dk/?page=guides  

Generel vejledning til ansøgninger i Virk.dk, se: https://rov.vd.dk/?page=start

 

Hvornår skal der søges tilladelse til opstilling af materiel:


På offentligt vejareal – Der skal altid ansøges om tilladelse til materiel opstilling

På Privat fællesvej i byzone – Der skal altid ansøge om tilladelse til materiel opstilling

På privat fællesvej i landzone – Her skal ikke ansøges om tilladelse til opsætning af materiel, med undtagelse af de privat fællesvej i bysamfund i landzone der behandles efter Afsnit lll i privatvejsloven som omhandler private fællesveje i byer og bymæssige områder, de skal ansøge om en tilladelse, se link Link på de byer i landzone.

Men ellers skal ansøger orientere grundejerforeningen eller vejlauget, hvis et sådant findes for det pågældende areal.

Regler

Ansøger har det fulde ansvar for at containere og stilladser er opstillet efter gældende regler, Lov om offentlige veje, Vejlovens paragraf 102, Særlig råden over vejareal. Herunder også ansvar for etablering af skiltning og afmærkning. Denne skal foretages i henhold til "Afmærkning af vejarbejdere m.m.", Vejdirektoratet

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trafik på tlf. 7629 2617 eller
E-mail:  trafik@horsens.dk

 


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk