Vis emner under Forside

Efter udvidelsen af kørebanearealet og frem til udlægningen af slidlag i oktober 2015, vil Værvej foregå som et forsøg med afmærkningen som 2-1 vej
Efter forsøgsperioden vil kommunen i samråd med Sydøstjyllands Politi evaluere forsøget og tage stilling til om det skal gøres permanent

Hvordan skal man placere sig på en 2-1 Vej

Når der ikke er modkørende trafik, skal bilister placere sig midt på den 3,5 m brede vej (mellem de 2 kantbaner). Hvis der kommer modkørende skal den stiplede kantbane passeres. Som på almindelige landeveje skal bilister naturligvis placere sig bag ved cyklister, knallerter og gående, hvis de ikke kan passere en modkørende samtidigt med, at de kører forbi den lette trafikant
Arealet bag ved den brede kantbane skal således signalere mere plads til den lette trafikant, men kan også benyttes af bilister, når der er modkørende trafik.

Se også Vejdirektoratet nye kampagne og video om 2 minus 1 veje
 

Hvad er formålet med en 2-1 Vej

Formålet med afstribningen er at forbedre forholdene og give mere plads til de lette trafikanter.

En trafikant på en ”almindelig” 2-sporet vej, skal naturligvis køre således at personen er klar til at give plads til en let trafikant i vejsiden.

Bilister holder sig naturligt tæt ved kanten af hensyn til modkørende færdsel og det betyder at eventuelle cyklister, gående eller løbere kan komme som en overraskelse. Dette sker ikke mindst på strækninger med dårlig oversigt ved kurver og i bakket terræn.

Den nye vejtype signalerer, at bilisten skal være forberedt på at der kan være en let trafikant i vejsiden og indrette sit køremønster til dette og køre efter forholdene. Hastighedsbegrænsningen er desuden sænket til 60 km/t.

Kantbanen er et fælles areal og cyklister må derfor ikke køre 2 ved siden af hinanden med mindre det ikke er til gene for den øvrige færdsel. Hvis det fx er et mindre barn i ”cykeltræning”, hvor en af forældrene kører på ydersiden af barnet, men stadig indenfor kantbanen må man køre 2 ved siden af hinanden. Hvilket jo ikke er anderledes i forhold til en alm. 2-sporet vejstrækning. Forhåbentlig udviser bilisten ekstra agtpågivenhed og har naturligt en bedre afstand til eventuelle lette trafikanter ved denne nye vejtype end det er tilfældet på en almindelig 2-sporet vej.

For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk