Vis emner under Forside

Horsens Kommune står normalt for en eventuel trafiksanering/ hastighedsdæmpning på trafikveje, fordelingsveje og lokalveje.

I visse tilfælde kan det være en privat opgave at etablere hastighedsdæmpning på lokalveje. Siden her indeholder en beskrivelse af procedure for behandling og gennemførelse af borgerønskede/-finansierede hastighedsdæmpninger.

Her er det Horsens Kommune der står for hastighedsdæmpning

På trafikveje og fordelingsveje står Horsens Kommune normalt for en eventuel trafiksanering/ hastighedsdæmpning til det fastlagte hastighedsniveau. På lokalveje vil Horsens Kommune ligeledes normalt stå for en eventuel trafiksanering/hastighedsdæmpning i følgende tilfælde:

  • hvis vejen er en sort plet (for mange uheld)
  • hvis vejen er udpeget som farlig skolevej ved skolevejsundersøgelserne
  • hvis der sker en totalrenovering af vejen.

I forbindelse hermed skal det nævnes, at på lokalveje med bustrafik sker hastighedsdæmpning under hensyntagen til busserne. På lokalveje i erhvervsområder vil der normalt ikke ske hastighedsdæmpning.

I øvrige tilfælde

I alle øvrige tilfælde vil det normalt være en privat opgave at etablere hastighedsdæmpning, da Horsens Kommune ikke har økonomisk mulighed for at finansiere dette.

Procedure for borgerønskede/-finansierede hastighedsdæmpninger

Ønsker beboerne at få hastighedsdæmpet deres vej, uanset om den er kommunal eller privat, skal dette ske via en skriftlig henvendelse til Horsens Kommune. Forinden bør der sikres en opbakning blandt de øvrige grundejere, herunder også til finansieringen.

Er der en klar tilslutning fra grundejerne, tilbyder Horsens Kommune indtil videre at udføre projekteringen i samråd med beboerne samt sørge for politiets og evt. andre relevante myndigheders godkendelse.

På baggrund af et projektforslag indhenter beboerne herefter priser på anlægsarbejdet fra private entreprenører og gennemfører en underskriftindsamling, hvor alle berørte grundejere ved underskrift angiver, om de er for eller imod hastighedsdæmpningen. Når Horsens Kommune har modtaget underskriftindsamlingen, gives en tilladelse til anlægsarbejdet. Herefter kan anlægsarbejdet igangsættes med udførelse som beskrevet i projektet og i de betingelser, der eventuelt er tilknyttet tilladelsen.

For private fællesveje gives der sammen med tilladelsen en klagefrist, som grundejerne skal have i henhold til privatvejsloven.

Inden anlægsarbejdet påbegyndes, skal der indhentes opgravningstilladelse. Dette gælder også for private fællesveje. Ligeledes skal der indhentes oplysninger om ledningsnettet i vejen (vand, varme, el, telefon mv.).


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk