Vis emner under Forside

I Afdeling Ceres kan du som studerende få mulighed for at løse fysioterapeutiske opgaver indenfor følgende områder:

• Genoptræning efter sundhedsloven:
Borgere med genoptræningsplan fra både offentlige/private sygehuse tilbydes almen genoptræning. Målgruppen er voksne/ældre borgere, som trænes i eget hjem/nærmiljø.
• Træning efter Serviceloven:
Borgere, der har haft et dalende funktionsniveau efter evt. sygdom, kriser eller andet. Træningsforløbet kan foregå i eget hjem, i nærmiljøet eller som holdtræning i træningssalen på Sundhedscenter Ceres.
• Holdtræning for friske ældre borgere:
På en del af kommunens aktivitetscentre tilbydes holdtræning for selvhjulpne, hjemmeboende borgere, som et sundhedsfremmende tilbud med henblik på at understøtte borgerne i et aktivt liv.
• Forflytning og arbejdsmiljø:
Forflytning og arbejdsmiljø drejer sig om at finde de rigtige forflytningsteknikker og -hjælpemidler, samt finde løsninger på pladsproblemer for borgeren og plejepersonalet.

Vi modtager 3 studerende ad gangen i modulerne 2 – 4 og 9: 

Studerende i modul 2 (2 uger):
I modul 2 er der fokus på rollen som behandler og kommunikator. Indholdet i den kliniske undervisning vil være:
• De studerende optager anamnese hos en borger, der aktuelt er i gang med et træningsforløb
• De studerende arbejder med manuelle undersøgelses- og behandlingsteknikker samt anamneseoptagelse med borgere fra træningsholdene for friske ældre
• De studerende modtager undervisning i forflytningsprincipper for Horsens Kommune og afprøver disse i praksis hos borgere på plejeafsnit.

Studerende i modul i 4 (2 uger):
I modul 4 er der fokus på rollen som behandler, konsulent, motivator og underviser. Indholdet i den kliniske undervisning vil typisk være:
• De studerende arbejder med fysisk aktivitet og træning hos enkelte borgere og forskellige træningshold. Der kan være tale om forebyggende, vedligeholdende træning og egentlig genoptræning.
• De studerende udfører relevante test og målemetoder fx i tilknytning til holdtræning eller i forbindelse med borgernes individuelle træningsforløb.

Studerende i modul 9 (9 uger):
I modul 9 er der fokus på rollen som diagnostiker og behandler. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning er centralt. De studerende vil arbejde med fysioterapeutisk træning og rehabilitering til borgere med såvel subakutte som kroniske sygdomme/lidelser i både individuelle forløb og holdtræningsforløb. Modulet har primært fokus på ortopædiske og reumatologiske lidelser samt lidelser knyttet til den geriatriske borger.

Kontakt til den kliniske underviser i fysioterapi Charlotte Pagh Andersen – cpan@horsens.dk , Tlf.: 76292819  

Læs mere om Distrikstræningen:
http://www.horsenskommune.dk/sitecore/content/Institutioner/VitalHorsens/TraeningOgRehabilitering.aspx

Link til beskrivelse af det kliniske undervisningssted på VIA University studienet (kræver login):
https://studienet.via.dk/projects/1493/Beskrivelser/Forms/AllItems.aspx


Indholdsansvarlig Linda Barrit Halkjær, sslba@horsens.dk