Vis emner under Forside

I Afdeling Langmarksvej kan du som studerende få mulighed for at løse fysioterapeutiske opgaver indenfor følgende områder:

• Træning efter sundhedsloven:
Borgere med genoptræningsplan fra et hospital tilbydes almen genoptræning såvel individuelt som på hold. Målgruppen er børn og voksne.

Træning efter serviceloven:  
      • Dagrehabiliteringen
       Der er 2 Dag-rehabiliteringshold med ca. 6-8 borgere på hvert hold. Dag-rehabiliteringsholdene ledes af et team, som består af fysioterapeut, ergoterapeut og en social- og sundhedsassistent.
      • Døgnrehabiliteringen
    Der er plads til 12 borgere, og personalet tilknyttet Døgnrehabiliteringen arbejder i team. Målgruppen for Dag- og Døgnrehabiliteringen er voksne.

• Holdtræning i varmt vand:
De fysioterapeutstuderende har sammen med klinisk underviser holdtræning for selvhjulpne borgere i vores varmtvandsbassin.

 Vi modtager 3 studerende ad gangen i modulerne 7 og 12:

I modul 7 (4 uger):
Der er fokus på rollen som diagnostiker og behandler. Indholdet i den kliniske undervisning er fysioterapeutisk undersøgelse og behandling rettet mod personer med livsstilssygdomme. De studerende har bl.a. forløb med borgere med kroniske sygdomme. Nogle er nydiagnosticerede andre har haft sygdommen i kortere eller længere tid. Der arbejdes på hold med forskellige træningsformer, teoretisk og praktisk undervisning af holddeltagerne. Derudover vil de studerende planlægge, udvælge og udføre fysioterapeutisk undersøgelse og behandlingsmæssig intervention på visiterede borger efter så vel Sundhedsloven som Serviceloven i afdeling Langmarksvej

I modul 12 (10 uger): 
Der er fokus på rollen som professionel problemløser og behandler. De studerende vil arbejde med genoptræning og rehabilitering til borgere både med en genoptræningsplan og borgere som er visiteret til Dag- og Døgnrehabiliteringen. De studerende får mulighed for selvstændigt at planlægge, undersøge, iværksætte, gennemføre samt evaluere individuelle forløb med borgere som har neurologiske, ortopædkirurgiske eller medicinske lidelser. Målgruppen af borgere er fra 18 år og opefter.

Kontakt til den klinisk underviser i fysioterapi Karen Pedersen, sskpe@horsens.dk, tlf. 76 29 37 51

Link til beskrivelse af det kliniske undervisningssted på VIA University studienet  (kræver login) Her

 


Indholdsansvarlig Linda Barrit Halkjær, sslba@horsens.dk