Vis emner under Forside

 

Et virksomhedscenter er et formaliseret praktiksamarbejde mellem en virksomhed og Jobcenter Horsens. Virksomheden stiller kontinuerligt 4 praktikpladser til rådighed. Pladserne er hovedsageligt forbeholdt starts- og kontanthjælpsmodtagere med behov for længerevarende praktikker for at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Borgerne har ofte ringe arbejdsmarkedserfaring og andre problemer end ledighed, som gør det svært for dem at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved problemstillinger udover ledighed kan Jobcentret evt. iværksætte parallelindsatser sideløbende med praktikken.

Virksomhedscentre kan oprettes indenfor mange forskellige brancher, men det er vigtigt, at der er egnede arbejdsopgaver til borgere med kort eller ingen joberfaring.

Der uddannes mentorer i alle virksomhedscentre, da mentorfunktionen er en vigtig faktor i virksomhedscenterstrategien - alle kandidater får tilknyttet en mentor.

Netværk

Der er i Horsens Kommune skabt et arbejdsrelateret netværk bestående af både virksomhedscentre og netværksvirksomheder. Hensigten med netværket er, at netværksvirksomhederne efter behov skal kunne rekruttere nye medarbejdere fra primært virksomhedscentrene og/eller blandt andre arbejdsmarkedsparate borgere.

Kontaktperson:
Annette Mønster - mail: anmon@horsens.dk - tlf.: 2475 9667

 

 

 


For yderligere oplysninger kontakt

Jobcenter Horsens - Virksomhedsservice

Samsøgade 3, 8700 Horsens


Tlf.: 76 29 48 01 * Fax: 76 29 35 80
E-mail: virksomhedsservice@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9-15

Torsdag kl. 9-17

Fredag kl. 9-13

EAN-nr.: 579 800 61 69 931

 
Indholdsansvarlig Peer Allen Ødegaard, paoe@horsens.dk