Vis emner under Forside

Småbygninger er typisk drivhuse, legehuse, hundehuse og redskabsskure.

For at du kan opføre sådanne småbygninger uden først at inddrage kommunen, er der er række krav der skal være overholdt.

Du må opføre 2 småbygninger på din matrikel uden anmeldelse og byggetilladelse, hvis

 • den enkelte bygnings areal er på højst 10 m2
 • det højeste punkt ikke overstiger 2,5 meter
 • der er en afstand på mindst 2,5 meter til andre bygninger på matriklen
 • småbygningen er fritliggende. Det betyder i princippet, at eksempelvis et redskabsskur på under 10 m2, der opføres i direkte forbindelse med en carport – for eksempel op ad en væg i carporten – skal anmeldes (Læs mere nedenfor)
 • den samlede længde af småbygninger placeret i eller inden for 2,5 meters afstand til skel ikke overstiger 12 meter.

Småbygninger placeret i eller ved skel med en samlet længde på maksimalt 12 meter

Det er muligt at placere flere småbygninger i eller ved skel; dog ikke i sommerhusområder hvor bygningerne skal holdes mindst 2,5 m fra skel.

Den samlede længde af ejendommens små og mindre bygninger, der ligger nærmere skel end 2,5 m, må ikke overstige 12 meter. Det er længden af den side, der vender mod skel, der tæller med i den samlede længde. Hvis en bygning er placeret op mod et hjørne, er det kun bygningens længste side mod skel der skal regnes med i de 12 meter:

Laengdeberegning

Dit byggeri skal registreres i BBR

Såfremt dit byggeri hverken kræver anmeldelse eller tilladelse, skal du blot sikre at byggeriet bliver registreret i BBR.

Du skal sende oplysninger om dit byggeri i en e-mail til bbr@horsens.dk.

Din e-mail skal indeholde følgende oplysninger:

 • Adressen (hvor byggeriet er opført)
 • Eventuelt ejendomsnummer
 • Grundejers navn og kontaktoplysninger
 • Byggeriets størrelse (m2)
 • Anvendte materialer på ydervægge og tag
 • Årstallet hvor byggeriet er opført.

Når vi har modtaget oplysningerne om dit byggeri, sørger vi for at din bygning bliver registreret i BBR. Du vil herefter automatisk modtage en ny BBR-meddelelse. Du kan i øvrigt til enhver tid tjekke din BBR-meddelelse på www.ois.dk.

Småbygninger der kræver anmeldelse eller tilladelse

Såfremt dit byggeri ikke overholder ovennævnte krav om højde, afstand og antal skal du anmelde dit byggeri eller søge om byggetilladelse.


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk