Vis emner under Forside

På denne side vil opdateringer af Byg og Miljø fremgå, samt svar på hyppigt stillede spørgsmål i vores Brugerundersøgelse.

Sådan kan en virksomhed dele sine sager/projekter, så alle medarbejdere kan tilgå hinandens projekter ved ferie mm.

Mange virksomheder med medarbejdere, som dagligt anvender Byg og Miljø, oplever problemer, når medarbejdere forlader virksomheden eller bliver sygemeldt, da de øvrige medarbejdere ikke kan tilgå og håndtere vedkommendes projekter i Byg og Miljø.

Det er der råd for: Det er muligt for virksomheders NEM-ID-administratorer (i mindre virksomheder oftest virksomhedsejeren/den som opretter medarbejdersignaturer via Virk.dk), at give alle virksomhedens Byg og Miljø-brugere læse- og/eller skriveadgang til alle virksomhedens sager oprettet i Byg og Miljø.

Rettighederne opsættes via Virk.dk.

Der er to opsætningsmuligheder:

  • ”Læserettigheder for alle medarbejdere”
  • ”Skrive- og læserettigheder for alle medarbejdere”.

Bemærk, at der ikke er mulighed for kun at tildele rettigheden til enkelte medarbejdere i virksomheden. Alle medarbejdere, som anvender Byg og Miljø, vil få de samme rettigheder.

Når virksomhedens medarbejdere – efter at have fået tildelt de nye rettigheder – tilgår Byg og Miljø, vil de på fanebladet have to valgmuligheder:

  • ”Mine projekter” som indeholder de projekter som vedkommende selv har oprettet
  • ”Min virksomheds projekter” hvoraf alle virksomhedens øvrige projekter ligger.

Såfremt ingen af de to muligheder er afkrydset (hvilket er standarden) vil hver enkelt medarbejder som hidtil kun have adgang til egne sager.

Se eventuelt denne lille videoinstruktion.

Opdatering af Byg og Miljø: opload nu flere bilag ad gangen

Det er fra primo oktober blevet muligt at oploade flere bilag ad gangen i Byg og Miljø f.eks. tegninger. Endvidere foreslår Byg og Miljø nu selv det filnavn som filen, du ønsker at oploade bærer i forvejen. Begge opdateringer er forbedringer som sparer dig og andre ansøgere for en masse unødvendige klik.

Det skal samtidig nævnes, at Den Digitale Hotline kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål angående selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. Du kan f.eks. få hjælpe til at oploade ekstra dokumentation når din byggeansøgning er indsendt én gang. Den Digitale Hotline kan ydermere hjælpe dig med at finde dine svar på Byg og Miljø.

Kontakt Den Digitale Hotline på tlf. 70 20 00 00 mandag – torsdag kl. 8 – 20, fredag kl. 8 – 16 og søndag kl. 16 – 20.

Opdatering af Byg og Miljø: nu muligt at slette projekter

Det er fra primo oktober blevet muligt at slette projekter under fanen ”mine projekter” i Byg og Miljø.

Det betyder, at du kan slette dit projekt, hvis projektet har været fejloprettet eller hvis du har tastet forkert i ansøgningen. Du kan kun slette projekter, som ikke er indsendt.

Brugerundersøgelse: for mange afkrydsningsfelter i Byg og Miljø

Horsens Kommune har siden sommeren 2015 gennemført en brugerundersøgelse af byggesagsbehandlingen. Flere borgere og virksomheder har heri gjort opmærksom på, at Byg og Miljø indeholder en del afkrydsningsfelter som kan virke irrelevante især, hvis der er tale om en mindre byggesag.

Byg og Miljø er et system som skal være i stand til at rumme alle former for byggesager. Det er i vidt omfang situationsafhængigt, hvilke afkrydsningsfelter der er relevante i den enkelte byggesag. Fordi Byg og Miljø skal favne bredt, er det ikke muligt at tilpasse antallet af afkrydsningsfelter til den enkelte byggesag.

Hvis nogle af afkrydsningsfelterne og dermed også dokumentationskravene er irrelevante for netop din byggesag, er det muligt at krydse af i feltet ”Jeg mener ikke, at dette dokumentationskrav er relevant for denne ansøgning”. En begrundelse herfor skal angives.

Ønsker du besked når der er nyt i din byggesag?

Hvis du ønsker besked når der er nyt i din sag, skal du huske at sætte et flueben i afkrydsningsfeltet ”mail” og ”sms” under fanen ”min profil”. Det er ikke tilstrækkeligt, at du anfører din mailadresse og mobilnummer.

Afkrydsning i felterne ”mail” og ”sms” skal ske i rubrikken ”kontaktform”, som kan findes under ”min profil”.

Samarbejde i et projekt

Borgere og virksomheder har igennem Horsens Kommunes brugerundersøgelse af byggesagsbehandlingen efterlyst bedre mulighed for at flere personer kan arbejde på samme projekt i Byg og Miljø. For virksomheder – se også under punktet "Sådan kan en virksomhed dele sine sager/projekter, så alle medarbejdere kan tilgå hinandens projekter ved ferie mm."

Samarbejde mellem flere brugere på ét projekt forgår lettest ved at projektholder inviterer tilknyttede ansøgere og giver dem højeste rettigheder. Højeste rettighed er afkrydsningsmuligheden ”Kan ansøge på dine vegne”. På den måde kan flere brugere arbejde på samme projekt med samme beføjelser. Alle brugere kan logge ind ved hjælp af deres eget NemID.

Du skal være opmærksom på, at det invitations-link som projektholder sender til øvrige brugere på e-mail kun virker én gang. Derefter skal projektet findes under fanen ”mine projekter”.

Information om fuldmagter i Byg og Miljø

I de tilfælde hvor der er krav om en fuldmagt er det vigtigt, at byggeansøgningen ikke indsendes før fuldmagten er modtaget. Hvis du indsender din byggeansøgning før fuldmagten er modtaget bliver det link, som underskriveren af fuldmagten skal bruge, inaktivt. Det er altså ikke muligt for underskriveren at underskrive fuldmagten, hvis byggeansøgningen er indsendt. 

Du skal være opmærksom på, at det fortsat er muligt at anvende skriftlig fuldmagt som scannes og vedhæftes din byggesag. Dette er især relevant for personer uden NemID.

Status på dit byggesagsforløb

Horsens Kommunes brugerundersøgelse af byggesagsbehandlingen har givet anledning til at præcisere en del af den kommunikation som anvendes i Byg og Miljø.

Der er fra primo oktober ændret i rubrikken ”sagen afventer”. Så længe sagen ikke er afsluttet vil der enten står ”afventer ansøger” eller ”afventer myndigheden” ud fra rubrikken ”sagen afventer”. Når sagen er afsluttet er rubrikken ”sagen afventer” helt fjernet.

Når der står ”afventer ansøger” betyder det, at ansøger skal gøre noget fx sende supplerende materiale til ansøgningen, eller fx at ansøger skal indsende en færdigmelding

Når der står ”afventer myndigheden” ligger bolden hos Horsens Kommune. 

Få den rette hjælp

Når du har brug for hjælp er det vigtigt, at du henvender dig dér hvor hjælpen er den rette.

Hvis du har spørgsmål angående selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø skal du henvende dig til vores Digitale Hotline på tlf. 70 20 00 00 mandag – torsdag kl. 8 – 20, fredag kl. 8 – 16 og søndag kl. 16 – 20.

Den Digitale Hotline kan ikke hjælpe med byggefaglige spørgsmål.

Hvis du har brug for byggetekniskvejledning skal du tage kontakt til Byggesag, som kan svare på spørgsmål om byggelovgivning. Borgerservice kan omstille dig til Byggesag. 


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk