Vis emner under Forside

Selvom anlægget ikke kræver byggetilladelse eller landzonetilladelse kan ejendommen være omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

 
I Horsens Kommune er der vedtaget lokalplaner og byplanvedtægter både i byzone, landzone og sommerhusområder.

 
Tjek her om din ejendom er omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt.


Du skal undersøge dette fordi der i lokalplaner eller byplanvedtægter ofte er vedtaget bestemmelser om bygningernes udseende herunder farve, materiale og refleksioner med mere.

 
Du skal altid indhente særskilt godkendelse til anlægget, hvis lokalplanen eller byplanvedtægten stiller krav om dette.


 

Tinglyste servitutter


For at sikre dig at der ikke er tinglyste servitutter som forhindrer anlægget skal du tjekke Tinglysning

Horsens Kommune eller andre myndigheder kan være påtaleberettigede i forhold til nogle servitutter. Det vil sige at Horsens Kommune eller andre myndigheder kan have vetoret ud fra de hensyn der skal varetages.


For yderligere oplysninger kontakt

Byggesagsafdelingen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf.: 76292929
E-mail: byggesag@horsens.dk
Åbningstider:
Se åbnings- og telefontider
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk