Vis emner under Forside

Bestemmelser for deponering af affald på Horsens Deponeringsanlæg gældende fra 1. december 2005:

- alle læs skal anmeldes til Horsens Deponeringsanlæg på tlf. 30 67 40 40 senest 15 min. før indvejning kan finde sted. Indvejning sker på Brovægten, Endelavevej 24, 8700 Horsens.
- lastbilen ikke må forlade Brovægten og køre til tippen eller Mellemdepotet, før kontrollen har givet tilladelse dertil.
- tilsynet med, at affaldet er konditionsmæssigt, intensiveres.
- hvis affaldet leveres i bigbags eller på paller, skal aflæsning på deponi ske med kran og pallegaffel eller anden hejseanordning og transportøren skal selv sørge for aflæsning på anvist plads. Aflæsning af asbest på Mellemdepotet foretages af pladspersonalet.
- mulighederne for at aflevere læs, hvori der er blandet brændbart affald, ophører.
- det ikke vil være muligt at aflevere affald til deponering mod kontant betaling.
- alle læs, der ikke overholder modtagebetingelserne for deponering, bliver afvist eller, hvis der er aflæsset, bliver forlangt fjernet til eftersortering og tilført Deponeringsanlægget på ny.

Deponeringsanlæggets Kontrol foretager vurdering af læssenes egnethed til deponering, og Kontrollens anvisninger og afgørelse skal efterkommes uden ophold. Horsens Kommune vil opkræve omkostningerne for læsning af afvist affald. Selvlæsning er kun tilladt, hvis lastbilen er forsynet med læssegrab. Eftersortering på tippen eller indenfor deponeringsanlæggets område vil ikke blive tilladt.

Muligheden for betaling af tillægsgebyr for blandede læs ophører, og det vil ikke være muligt at aflevere affald til deponering ved kontant betaling. For oprettelse af kontokort skal henvendelse ske til Teknik og Miljø.

Det bliver obligatorisk, at alle læs skal deklareres efter vedlagte deklaration, og bestemmelserne på deklarationens bagside vil være gældende.

Er det ikke affaldsproducenten, der er transportør, er det transportørens (vognmandens) pligt at oplyse affaldsproducenten om dennes forpligtigelser, hvad angår sortering og deklarering, samt om konsekvenserne af fejlsortering eller manglende sortering.

Affaldsdeklaration til deponeringsanlægget
Udskriv og udfyld deklarationen - tag 2 kopier og medbring dem ved aflevering af affald. 

BEMÆRK hvis der er tale om miljøfarligt affald skal analyseresultater vedlægges/medbringes.

Takster for aflevering af affald til deponering


Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk