Vis emner under Forside
Asbestholdigt affald består typisk af mange små enkeltfibre som enten kan være spundet til tråde, sammenvævet eller findelt. Da asbest ikke kan brænde og tåler høje temperaturer, har materialet i mange år været anvendt til beklædningsbrædder til vægge, lofter og tage, i gulvbelægninger og i særlige produkter som eternitkanaler og –plader, fugemasser, fliseklæbere, pudsmaterialer og som isoleringsmateriale til vandrør, vandvarmere og varmtvandsbeholdere mv. Magnesitgulve indeholder også asbest indstøbt i cement.

Asbestfibre er små og tynde, og har derfor let ved at trænge ind i kroppen og ophobe sig i lungerne, hvilket gør asbest farligt. Har man først fået asbestfibre i lungerne, kan man risikere at få lungesygdommen asbestose, som kan udvikle sig til kræft. Brugen af asbest i byggematerialer blev gradvist mindre frem til 1988, hvor det blev helt forbudt at anvende. Det er således i dag forbudt at sælge og genbruge asbestholdige materialer herunder f.eks. asbestholdige tagplader (bølgeeternittagplader).

Asbest skal afleveres på godkendt deponi til: 

Horsens Deponeringsanlæg
Endelavevej 32
8700 Horsens

Bemærk, at der gælder særlige krav til emballering af asbest til deponi, der i støvende form skal håndteres som farligt affald. Læs mere om Aflevering af asbestholdigt affald til Horsens Deponeringsanlæg (åbner nyt vindue) eller i Regulativ for erhvervsaffald (åbner nyt vindue), se under § 16 Ordning for deponeringsegnet affald.

Bortskaffelse af asbestholdigt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til Teknik og Miljø, se afsnittet Anmeldelse og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald (åbner nyt vindue).


Ved transport af asbest skal anvendes godkendt og registreret affaldstransportører/vognmand, som kan hentes på https://www.affaldsregister.mst.dk ved søgning på transportør.

Der gælder særlige arbejdsmiljømæssige regler for arbejde med asbestholdige materialer, se nedenstående links.

Nyttige links:
Dansk Asbestforening
Arbejdstilsynets Asbestguide
Information om sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer

Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk