Vis emner under Forside
Interessentkommunerne bag Motas I/S har vedtaget en indsamlingsordning for klinisk risikoaffald. Fra 1. juni 2009 administreres indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald i Horsens Kommune af det fælleskommunale selskab:

Modtagestation Syddanmark I/S (Motas)
Vejlbyvej 21
7000 Fredericia
Telefon: 76 20 13 00
Telefax: 76 20 38 31

Klinisk risikoaffald er affald, der på grund af risiko for smittefare skal indsamles særskilt fra sygehuse, plejehjem, klinikker og lignende behandlings- og plejeinstitutioner, forskningsinstitutioner, laboratorier, praktiserende læger og tandlægers klinikker, landbrug og dyrlæger mv.
Virksomheder, der producerer klinisk risikoaffald, har pligt til at være tilmeldt indsamlingsordningen for klinisk risikoaffald. Tilmelding til indsamlingsordningen sker ved henvendelse til Motas på tlf. 76 20 13 00.

Læs mere om tilmelding, håndtering, sortering og indsamling af klinisk risikoaffald her: 
Vejledning om indsamling af klinisk risikoaffald
Særligt om afhentning af klinisk risikoaffald
Regulativ for erhvervsaffald, se under § 13 Ordning for klinisk risikoaffald.
Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk