Vis emner under Forside
Indgang til Regionmidt

Vækstforum i Region Midtjylland

Vækstforums mission: 

Vækstforum er et stærkt partnerskab, hvor dialog skaber retning og fører til ambitiøse indsatser, der forbedrer den kort- og langsigtede, regionale konkurrenceevne.
Region Midtjyllands erhvervsstrategi 2010-2012 har to overordnede rettesnore for udviklingen:

  • Internationalisering
  • En region i balance

Den strategiske indsats sker på flg. områder:

  • Energi og miljø
  • Fødevarer
  • Velfærdsinnovation
  • Turisme
  • Innovation og forretningsudvikling
  • Digitalisering
  • Iværksætteri
  • Uddannelse og kompetenceudvikling

Region Midtjyllands Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 kan findes her. 


Væksthus Midtjylland

Kommunerne har i hver region etableret et væksthus, der varetager den regionale erhvervsservice, støtte til iværksættere m.v.

Væksthus Midtjylland er en erhvervsdrivende fond der tilbyder sparring til iværksættere og virksomheder med ambitioner.


Væksthus Midtjylland tilbyder gratis og uvildig sparring

De henvender sig til iværksættere og virksomheder, der fx vil opdyrke nye markeder, udvikle nye produkter, ansætte flere medarbejdere og skabe større indtjening. De afklarer iværksætterens/ virksomhedens behov og sikrer gratis og målrettet vejledning, der hjælper dig videre.

Væksthus Midtjylland indgår i tæt samarbejde med de lokale erhvervskontorer i region Midtjylland, for at give den bedst mulige støtte til at udvikle virksomheder.


Midtjysk EU kontor i Bruxelles

Central Denmark EU Office er Midtjyllands EU-kontor. Kontoret kaldes også bare Central Denmark. Bag Central Denmark står de 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland. 

Central Denmark er etableret per 1. januar 2007 og samarbejder med aktører fra hele Midtjylland.

Formålet er at sikre borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland størst muligt udbytte af det europæiske samarbejde. Det gøres ved at formidle information, skabe netværk og partnerskaber, bidrage til internationalisering og kompetenceudvikling samt ved at medvirke til at skabe de bedste internationale rammebetingelser for øget vækst og konkurrencedygtighed i regionen.


Kommune Kontakt Rådet, KKR Midtjylland

KKR Midtjylland er et af de fem kommunekontaktråd (KKR), der er etableret som det regionale led i KL’s organisation. I KKR Midtjylland mødes borgmestrene og andre politikere fra de 19 kommuner i Region Midtjylland for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats. 

Læs mere om KKR Midtjylland


 
Indholdsansvarlig Helle Laursen, hela@horsens.dk