Vis emner under Forside

Som grundejer kan du selv gøre noget for at forebygge rotteforekomst.

Du har som grundejer pligt til at sikre og renholde sin ejendom, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Det gælder både parcelhusejeren, gårdejeren og ejeren af en udlejningsejendom.

Er der allerede rotter i og omkring bygningerne, er det vigtigt, at rotterne bliver bekæmpet i samarbejde med rottebekæmperen, før du begynder oprydningen, ellers vil du kunne risikere, at rotterne spredes til nabolaget. Der kan dog være situationer, hvor man, af hensyn til fremkommeligheden på stedet, må rydde op i et vist omfang inden bekæmpelsen.

Du kan selv gøre noget for at forebygge rotter. Herunder kan du finde vejledning om, renholdelse i og omkring bygninger samt hvordan du kan rottesikre din bygning.

Jeg bor i byen

Jeg bor på landet

Læs mere

Du kan også finde oplysning og vejledning om rotter herunder:


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk